اطلاعات بیشتر
مدارك مورد نياز درخواست ويزاي كره جنوبي و چين :
 • اصل گذرنامه امضاء شده حتماً با 6 ماه اعتبار
 • قطعه عكس 4 × 3 ( حتماً رنگي / جديد و از يك نوع ). حداكثر 6 ماه از تاريخ عكس گذشته باشد و لطفاً از ارسال عكسهاي خانوادگي به دفتر جداً خودداري كنيد.
 • تكميل فرم مشخصات ( حتماً دقت شود كه فرم كامل و دقيق و خوانا پرشده باشد و براي همراهان در گذرنامه يك فرم جداگانه تنظيم شود ).
 • شناسنامه و كارت ملي
 • مدارك معتبر مالي ( پرينت كاركرد حساب بانكي 3ماهه با مانده 20 ميليون به بالا).
 • مدارك معتبر شغلي ( روزنامه رسمي / جوازكسب / پروانه مطب / كارت وكالت و ... ).
 • الف : براي كارمندان : يك معرفي نامه در سربرگ رسمي محل كار كه در آن شغل / ميزان درآمد / تاريخ مرخصي و لزوم بازگشت به كار توسط مدير امضاء و مهر شده باشد.
 • ب : اصل گواهي تحصيلي جهت همراهان دانش آموز و دانشجو.
 • پ : اصل حكم بازنشستگي و حساب بانكي براي بازنشستگان
  • مدارك لازم جهت ويزاي چين
  • اصل گذرنامه امضاشده حتماً با 6ماه اعتبار از تاريخ حركت سفر
  • دو قطعه عكس 5×3/5جديد حتماً رنگي با زمينه سفيد و بدون عينك
  • تمام صفحات شناسنامه
  • فرم مشخصات( حتماً دقت شود كه فرم كامل و دقيق و خوانا پر شده باشد و براي هر گذرنامه يك فرم جداگانه تنظيم شود).
  كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي ققنوس محفوظ مي باشد.